Skadeteknik

Välkommen

SANPRO sanerar alla sorters bostads-, kontors- och industrimiljöer. Du kan anlita oss i samband med plötsliga händelser som bränder, vattenskador eller skadegörelse, men också vid planerade förändringar som nybyggnation eller renoveringar. Du får hjälp med alla sorters sanering, oavsett orsak, och vi hjälper dig från början till slut med alltifrån bedömning, värdering och planering till löpande kontakter med försäkringsbolag och andra parter. Vi är ganska ensamma om att vara både miljö- och kvalitetscertifierade i södra Sverige.
SANPRO Sanering Servicebil
Med uppdrag att rädda ekonomiska och känslomässiga värden, erbjuder vi helhetslösningar och enskilda tjänster.

Vi arbetar också med förebyggande åtgärder i syfte att förhindra skador som kan drabba miljö, människor, byggnader - och reducera kostsamma driftstopp i verksamheter.

Jour dygnet runt sedan 1989
Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel.

När det har hänt
-är Du välkommen att
ringa oss på telefon 040-689 14 10
så får
du hjälp av någon i vår jourberedskap.